Jobbet

Det tog 25 år för att ge anställda i privata företag yttrandefrihet

Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Anställda i privata företag borde ha samma rätt att kontakta massmedia eller myndigheter som anställda i stat, kommun och landsting har. Redan 1990 föreslog en statlig utredning vidgat meddelarrätt för privatanställda. Därefter lät regeringen ett antal studier. Dessa studier kom fram till att anställda i privata företag hade rätt att kontakta media eller myndigheter och att de borde behandlas som likvärdiga med andra anställda i den offentliga sektorn. Men 2004 kunde en regeringskommission inte finna något behov av att utöka rätten att underrätta privatanställda. Det var inte förrän ett antal privata företag gjorde en formell begäran som regeringen började vidta åtgärder.Den nya förordningen antogs i september 2014 och trädde i kraft den 1 januari 2015.

Mycket ändrades under 2015

Utöver det kom också mer rättigheter för anställda den 1 Janauri 2015. Ett exempel är 12 veckors betald ledighet för nyblivna föräldrar. Från och med den 1 januari 2015 måste arbetsgivare med minst 10 anställda tillhandahålla minst 12 veckors betald ledighet för sina anställda, inklusive sex veckors betald ledighet för nyblivna mammor. Ledigheten ska tas ut i lika delar inom 12 månader efter förlossningen eller adoptionen.  Läs gärna mer om detta här.

Föregående inläggNästa inlägg
Lite kort om mig: Jag har jobbat somrekryterare under 5 år. Under den tiden lärde jag mig otroligt mycket om vad som är viktigt när man söker jobb, vad man ska ha med i personligt brev, hur man designar ett bra cv och mycket mer. Nu delar jag med mig av informationen för att hjälpa andra att få sitt drömjobb.